Organizacija kursa za ronilačku kategoriju R3 – (Ronilac tri zvezde)

Organizacija obuke i Kurs za ronilačku kategoriju R3 – (Ronilac tri zvezde)

RONILAČKI KLUB „HIDROARHEOLOG“

ORGANIZACIJA KURSA „RONILAC SA TRI ZVEZDE“ – (R3)

Rukovodilac kursa i predavač: Slobodan Panić - M3
Asistent i predavač: Miroslav Galić - M1
Ostali asistenti i predavači naknadno će biti određeni.

1. RONILAČKI KLUB „HIDROARHEOLOG“ iz Beograda, (U daljem tekstu: Klub), za svoje i potrebe ostalih klubova iz R. Srbije i Republike Srpske koji vrše obuku prema programu C.M.A.S-a organizuje obuku i Kurs za ronilačku kategoriju R3 – (Ronilac tri zvezde). Zainteresovani koji žele da se prijave za prisustvo na ovom kursu moraju prema Tački 1.4.3. UZOR-a (Ronilac tri zvezde) ispunjavati sledeće uslove:

1.1. Da ima najmanje 18 godina;

1.2. Da je član kluba ili druge ronilačke organizacije koja ispunjava uslove iz Stava 1 ovog oglasa;

1.3. Da je u kategoriji: „Ronilac sa dve zvezde“ obavio najmanje pedeset (50) stažnih ronjenja , a od toga 20 na dubinama većim od 20 metara;

1.4. Da ima dva specijalistička kursa od kojih jedan mora biti iz oblasti spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenom roniocu, a drugi iz tačke 1.7.2. (Specijalistički kursevi),

1.5. Da je od sticanja prethodne kategorije,(„Ronilac sa dve zvezde“) prošlo najmanje dve godine;

1.6. Da poseduje dozvolu – uverenje za upravljanje čamcem;

1.7. Da je redovno potvrđivao posedovanje prethodne ronilačke kategorije – R2;

1.8. Da je zdravstveno sposoban za bavljenjem podvodnim aktivnostima koja mu je potvrđena u pismenoj formi i upisana u ronilački karnet , a da nije starija od 6 meseci;

2. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu da se prijave ovom Klubu preko mail adrese: hidroarheolog@gmail.com Ovu prijavu kandidat potvrđuje u pismenoj formi popunjavanjem formulara: „PRIJAVA KANDIDATA ZAINTERESOVANOG ZA POHAĐANJE RONILAČKOG KURSA ZA KATEGORIJU „RONILAC SA TRI ZVEZDE“ – R3 U RK. „HIDROARHEOLOGUna dan verifikacije kandidata;

2.1. Broj kandidata koje Klub može obučiti na ovom kursu je ograničen. (Do 6 kandidta) Prednost imaju kandidati koji se prvi prijave;

2.2.Kandidati koji polažu prijemni ispit i pohađaju ovaj kurs, moraju imati svoju ronilačku opremu. Ukoliko je nemaju, mogu je iznajmiti od organizatora.

 

3. Verifikacija prijavljnih polaznika kursa obaviće se nakon isteka roka od 30 dana, od dana dostavljanja ove prijave i postavljanja oglasa na sajt SOPAS. RS.

U Beogradu 30.01.2019

 

Ostatak dokumenta pročitajte u attachmentu: RONILAČKI KURS R3.doc

 

Tagovi: Ronilac, RK "Hidroarheolog", Beograd, Ronilac tri zvezde

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio