Ovde možete saznati sve o strukturi Saveza Podvodnih Aktivnosrti Republike Srbije.

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu sačinjava po jedan predstavnik redovnih članova.

Pravo učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu pismenog punomoćja izdatog od strane člana Saveza.

Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje. Vanredna Skupština se može sazvati u bilo koje vreme ukoliko to interesi Saveza zahtevaju. Vanrednu Skupštinu može sazvati Predsednik Saveza, Upravni odbor, Nadzorni odbor, ili jedna trećina redovnih članova Saveza. Skupština bira i razrešava

Predsednika Saveza, organe Saveza, donosi, razmatra i usvaja Statut, godišnje izveštaje, statusne promene i ostale stvari propisane Statutom.

Upravni odbor se sastoji od 6 članova i Predsednika. Predsednik Saveza je ujedno i Predsednik Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora bira Skupština. Upravni odbor odlučuje o većini bitnih stvari koje su inače tačno određene Statutom. Za obavljanje određenih poslova Upravni odbor može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati i ovlastiti pojedince. Sednice Upravnog odbora su javne, a saziva ih Predsednik.

Kontakt: upravni.odbor@sopas.rs

Članovi Upravnog odbora:

Božana Ostojić
Božana Ostojić - Predsednik

Milan Pavković
Milan Pavković

Goran Zelić
Goran Zelić

Nadzorni odbor je nadzorni organ Saveza koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza i godišnjeg završnog računa. Nadzorni odbor čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Skupština. Nadzorni odbor raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

Kontakt: nadzorni.odbor@sopas.rs

Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Vojislav Vukovic
  2. Sladjan Stosic
  3. Bruno Bratovic

Predsednik Saveza je Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora po funkciji. Predsednika Saveza bira Skupština iz reda istaknutih sportista i sportskih stručnjaka. Predsednik Saveza se bira na period od četiri godine i može biti ponovo izabran na funkciju. Predsednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza. Prestanak funkcije pre isteka vremena može nastati ostavkom ili razrešenjem od strane Skupštine.

Predsednik Saveza

Božana Ostojić

Kontakt: bozana.ostojic@sopas.rs

Nastavna komisija SOPAS-a se bavi svim poslovima vezanim za edukaciju i obuku, kako ronilaca, tako i Instruktora. Organizuje i učestvuje u osposobljavanju stručnjaka u sportu, donosi i verifikuje programe obuke i usklađuje ga sa CMAS pravilima. Kontroliše obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama i učestvuje u izdavanju dozvola za rad (licenci) sportskih stručnjaka. Određuje delegate SOPAS-a na kursevima, organizuje stručne seminare, kurseve i druge oblike stručnog usavršavanja i daje mišljenje o podobnosti ronilačkih centara i škole ronjenja. Određuje i usaglašava sve ronilačke kategorije, određuje način i rokove za licenciranje  i  produžavanje ronilačkih kategorija. Izvršava i ostale stručne poslove koje joj odredi Upravni odbor.

Nastavnu komisiju čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Upravni odbor. Nastavna komisija raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

Kontakt: nastavna.komisija@sopas.rs

Članovi Nastavne komisije su:

1. Valerije Ljubičić - Predsednik
2. Zoran Radoičić
3. Milorad Đuknić

Disciplinska komisija SOPAS-a je zadužena za oblast sankcionisanja prekršaja koje mogu napraviti Instruktori ronjenja, vođe ronjenja, organizatori ronjenja, treneri, takmičari, sudije i ronilački klubovi koji prekrše Statut i Pravilnike SOPAS-a, Zakon o sportu i Zakon protiv dopinga u sportu, ili na bilo koji način štete ugledu organizacije i ronilačkog sporta uopšte.

Disciplinsku komisiju čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Upravni odbor. Disciplinska komisija raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

Kontakt: disciplinska.komisija@sopas.rs

Izbor članova Disciplinske komisije je u toku, nakon izbora objavićemo njihova imena

Takmičarska komisija SOPAS-a utvrđuje  uslove za organizaciju  takmičenja i njihovo sprovođenje poverava klubovima članovima Saveza, donosi sportske pravilnike i utvrđuje i propisuje sistem takmičenja. Organizuje i sprovodi školovanje sudija za sve vrste ronilačkih takmičenja. Organizuje  i određuje  godišnji  kalendar  takmičenja  i organizatora takmičenja. Konkuriše kod CMAS-a za organizovanje i održavanje međunarodnih takmičenja. Daje  mišljenje o celishodnosti učešća  reprezentacije  na međunarodnim takmičenjima. Predlaže selektore i brine o daljem razvoju ronilačkog sporta. Izvršava i ostale stručne poslove koje joj odredi Upravni odbor.

Takmičarsku komisiju čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Upravni odbor. Takmičarska komisija raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

Kontakt: takmicarska.komisija@sopas.rs

Članovi takmičarske komisije su:

  1. Zoran Matic
  2. Milan Pavkovic
  3. Djordje Krstic

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio